Bilgi Edinme Ana Sayfa

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapacağınız başvurular için Dilekçe İle Başvuru yapabilir veya “Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Bilgi Edinme Başvuru  Sistemi” yoluyla Elektronik Başvuru da bulunabilirsiniz.

Açıklama: Bilgi Edinme Kanunu kapsamında sadece resmi bilgi ve belge talepleri cevaplanacak olup bu kapsam dışında kalan diğer sorularınız için info@oran.org.tr adresiyle iletişim kurabilirsiniz.