Dilekçe ile Başvuru

DİLEKÇE İLE BAŞVURULAR (ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI)
BİLGİ EDİNME KAPSAMINDA İLGİLİ MEVZUAT
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete)
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete)
Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasına Dair Başbakanlık Genelgesi (2004/12 no’lu Genelge)
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (27 Mayıs 2004 tarih ve 25474 sayılı R.G.)
DİLEKÇE İLE BAŞVURULAR İÇİN AÇIKLAMA
Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle yapılır.
Tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçeyle yapılır. 
Dilekçe ile başvurular için  ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI’nın aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.
Faks: 0 352 352 67 33
İletişim Adresi:  Barbaros Mahallesi, Sümer Yerleşkesi  Kümeevler, No:1, P.K: 38080  Kocasinan/KAYSERİ